Startseite » 1520 Schumm (Kuźnica) I

1520 Schumm (Kuźnica) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchumm · · · Kuźnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1830

Chronologia odcisku: 1830 – 1842

Wymiary odcisku: 18 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 190, b.p. (1830, 1842)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHVM : GEM.

Opis pola pieczęci: koło z ośmioma szprychami

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4