Startseite » 1522 Schumm (Kuźnica) III

1522 Schumm (Kuźnica) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchumm · · · Kuźnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 36 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 191, b.p. (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDEVORSTAND || ROSENBERG. O./S.

Opis pola pieczęci: SCHUMM | KREIS (ozdobny ornament nad napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4