Startseite » 1525 Skorkau (Skorków) II

1525 Skorkau (Skorków) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSkorkau · · · Skorków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1896

Wymiary odcisku: 32 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890, 1896)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE VORSTAND + || KREIS ROSENBERG O/S.

Opis pola pieczęci: VON | SKORKAU

Publikacje: –