Startseite » 1529 Skronskau (Skrońsko) II

1529 Skronskau (Skrońsko) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSkronskau · · · Skrońsko
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1908

Chronologia odcisku: 1908 – 1921

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 193, b.p. (1908, 1915, 1921)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeindevorstand || Rosenberg O/Schl. W polu: Skronskau | Kreis (ozdobny ornament nad napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4