Startseite » 1532 Sternalitz (Sternalice) II

1532 Sternalitz (Sternalice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSternalitz · · · Sternalice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1831

Chronologia odcisku: 1831 – 1867

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 710, k. 13 (1831); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 194, b.p. (1863), sygn. 301, b.p. (1845)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * STERNALITZER GEMEINDE · SIGEL

Opis pola pieczęci: trznadel na gałęzi zwrócony w prawo

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4