Startseite » 1537 Tellsruh (Kolonia Łomnicka) II

1537 Tellsruh (Kolonia Łomnicka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTellsruh · · · Kolonia Łomnicka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1907

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 195, b.p. (1907)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Siegel der Gemeinde || Kr. Rosenberg O/S W polu: Tellsruh (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4