Startseite » 1543 Trebitschin, Trzebitschin (Trzebiszyn) II

1543 Trebitschin, Trzebitschin (Trzebiszyn) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTrebitschin, Trzebitschin · · · Trzebiszyn
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1888

Chronologia odcisku: 1888 – 1926

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 197, b.p. (1888, 1926)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: TRZEBITSCHIN | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4