Startseite » 1548 Wachow (Wachów ) I

1548 Wachow (Wachów ) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWachow · · · Wachów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1803

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 16 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 2555, k. 29 (1822), sygn. 2022, 7 (1803); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 199, b.p. (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WACHOW : GEM

Opis pola pieczęci: wóz z dyszlem zwrócony w prawo, nad nim ptak

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4