Startseite » 1549 Wachow (Wachów ) II

1549 Wachow (Wachów ) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWachow · · · Wachów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 199, b.p. (1897, 1902)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSENBERG. O.S. W polu: GEM. | WACHOW | KR:

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4