Startseite » 155 Suckowitz (Sukowice) II    

155 Suckowitz (Sukowice) II    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSuckowitz · · · Sukowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 158 (1927); sygn. 46, b.p. (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE SUKOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop z kosą na ramieniu

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 155