Startseite » 1557 Wendrin (Wędrynia) III

1557 Wendrin (Wędrynia) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWendrin · · · Wędrynia
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1905

Chronologia odcisku: 1905 – 1920

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 202, b.p. (1905)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde || Kr. Rosenberg, O.-S. W polu: Wendrin (ozdobny ornament nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4