Startseite » 1558 Wendrin (Wędrynia) IV

1558 Wendrin (Wędrynia) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWendrin · · · Wędrynia
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: 28 x 32 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 202, b.p. (1906)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde * || Kreis Rosenberg O/S. W polu: Wendrin (ozdobny ornament nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4