Startseite » 156 Teschenau (Ciesznów)

156 Teschenau (Ciesznów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTeschenau · · · Ciesznów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 109 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE TESCHENAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} grabie w słup, za nimi skrzyżowane cep i kosa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 156