Startseite » 1563 Wierschy (Wierzchy)

1563 Wierschy (Wierzchy)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWierschy · · · Wierzchy
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1862

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 325, b.p. (1862, 1878)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} GEMEINDE WIERSCHY

Opis pola pieczęci: trzy kłosy zboża w słup

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4