Startseite » 1568 Wyssoka (Wysoka) I

1568 Wyssoka (Wysoka) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWyssoka · · · Wysoka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1723

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 166, b.p. (1723)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie perełkowe i ciągłe} SIGILL: VILAE WISOKA ·

Opis pola pieczęci: kościół na wzgórzu

Publikacje: –