Startseite » 1572 Zarzisk (Zarzyska, obecnie część wsi Skrońsko) I

1572 Zarzisk (Zarzyska, obecnie część wsi Skrońsko) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZarzisk · · · Zarzyska, obecnie cz. wsi Skrońsko
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1861

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 17 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 193, b.p. (1861)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZARZISK : GEMEI :

Opis pola pieczęci: góra

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4