Startseite » 1576 Zembowitz (Zębowice) III

1576 Zembowitz (Zębowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZembowitz · · · Zębowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1874

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 207, b.p. (1874); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: ZEMBOWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4