Startseite » 1592 Colonnowska, Kolonnowska (Kolonowskie) I

1592 Colonnowska, Kolonnowska (Kolonowskie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćColonnowska, Kolonnowska · · · Kolonowskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1931

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde Colonnowska || Kreis | Gr. Strehlitz. Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} z prawej świerk,  z lewej kuźnica

Publikacje: opis Wilpert IV.11, ryc. Wilpert nr 142; A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1592