Startseite » 1593 Colonnowska, Kolonnowska (Kolonowskie) II

1593 Colonnowska, Kolonnowska (Kolonowskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćColonnowska, Kolonnowska · · · Kolonowskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 1932 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 47025, b.p. (1932), sygn. 68536, b.p. (1935); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, s. 6 (1935, 1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE COLONNOWSKA || KREIS // GR : STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} z prawej świerk, z lewej kuźnica

Publikacje: OPW, nr 1593