Startseite » 1594 Danietz (Daniec)

1594 Danietz (Daniec)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDanietz · · · Daniec
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: przed 1911 Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE DANIETZ|| KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na wprost pień drzewa, z którego wyrastają dwa żołędzie, po prawej grabie w słup, po lewej pionowo piła

Publikacje: opis Wilpert IV.12, ryc. Wilpert nr 103; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1580