Startseite » 16 Brzezetz (Brzeźce) III

16 Brzezetz (Brzeźce) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBrzezetz · · · Brzeźce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1926 Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: 36 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 155, b.p. (1926, 1927)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe i zębate} * Gemeindevorstand * || Birken, Krs. Cosel O.-S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} puste pole

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 16

Schlagwörter: