Startseite » 1604 Gonschiorowitz (Gąsiorowice) II

1604 Gonschiorowitz (Gąsiorowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGonschiorowitz · · · Gąsiorowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1926

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SO w Strzelcach Opolskich, sygn. 44, k. 4v (1915); APOp, RO, Wydział I, sygn 11096, s. 439 (1926)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GONSCHIOROWITZ + || KREIS |GR : STREHLITZ.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu na murawie gęś z rozłożonymi skrzydłami skierowana w prawo, na prawo kwiat

Publikacje: opis Wilpert IV.19,ryc. Wilpert nr 120; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1604