Startseite » 1606 Goradze (Górażdże) II

1606 Goradze (Górażdże) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoradze · · · Górażdże
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1870

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1923

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 1263, 154 (1870); APOp, RO, Wydział II, sygn. 4404, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GORADZE + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu na murawie po prawej sierp zwrócony ostrzem do środka, po lewej trzy kłosy zboża.

Publikacje: opis Wilpert IV.20; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1606