Startseite » 1607 Goradze (Górażdże) III

1607 Goradze (Górażdże) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoradze · · · Górażdże
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 1924 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 56406, b.p. (1924); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 2001, b.p. (1870)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GORASDZE * || KREIS | GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu na murawie po prawej sierp zwrócony ostrzem do środka, po lewej trzy kłosy zboża

Publikacje: opis Wilpert IV.20; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1607