Startseite » 1609 Grodisko (Grodzisko)

1609 Grodisko (Grodzisko)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrodisko · · · Grodzisko
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: przed 1933

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 118, b.p. (1897); AP w Katowicach, Oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny (przed 1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GRODZISKO + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu krzyż patriarchalny

Publikacje: opis Wilpert IV.22; opis: P. Smykała, R. Kublik, PW 2; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1609