Startseite » 1613 Halensko (Haleńsko) I

1613 Halensko (Haleńsko) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHalensko · · · Haleńsko
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1776 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLLONIE · HALENSKO || GR: STRELITZER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} na trawiastym wzgórzu krzyż pasyjny

Publikacje: opis Wilpert IV.23, ryc. Wilpert nr 124; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1613