Startseite » 1617 Jarischau ( Jaryszów) I

1617 Jarischau ( Jaryszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJarischau · · · Jaryszów
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Religiöse Symbole, Tiere

Datacja odcisku: 1829

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 17779, s. 108 (1829)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} IARISCHAU GEMEIN SIG || GR. STREHLITZ | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} bocian z wężem w dziobie

Publikacje: opis Wilpert IV.26; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1617