Startseite » 1618 Jarischau ( Jaryszów) II

1618 Jarischau ( Jaryszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJarischau · · · Jaryszów
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Religiöse Symbole, Tiere

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE JARISCHAU + || KREIS | GR: STREHLITZ.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu bocian z wężem w dziobie

Publikacje: opis Wilpert IV.26, ryc. 123;

opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1618