Startseite » 162 Warmunthau (Warmuntowice) II

162 Warmunthau (Warmuntowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWarmunthau · · · Warmuntowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 222 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE WARMUNTHAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu ptak siedzący na stogu, po prawej dwa kłosy zboża, po lewej sierp skierowany do środka pola

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 162