Startseite » 1624 Kalinow (Kalinów)

1624 Kalinow (Kalinów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKalinow · · · Kalinów
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1928

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 63825, b.p. (1928), sygn. 69816, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KALINOW || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół, po prawej krzyż pasyjny

Publikacje: opis Wilpert IV.30, ryc. Wilpert nr 129; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 462; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1624

Uwagi: rysunek kościoła jak na pieczęci Góry św. Anny