Startseite » 1627 Kaltwasser (Zimna Wódka) II

1627 Kaltwasser (Zimna Wódka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKaltwasser · · · Zimna Wódka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1926

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 70829, b.p. (1926); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 137, b.p. (1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KALTWASSER || KREIS | GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} studnia z żurawiem

Publikacje: opis Wilpert IV.32; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1627