Startseite » 1631 Klein Stanisch (Staniszcze Małe)

1631 Klein Stanisch (Staniszcze Małe)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Stanisch · · · Staniszcze Małe
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4364, b.p. (1906, 1921); SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 108, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KL: STANISCH || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po lewej drwal ścinający sosnę, po prawej dwie sosny, w górze lecący ptak

Publikacje: opis Wilpert IV.76, ryc. Wilpert nr 95; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1631