Startseite » 1633 Klutschau (Klucz)

1633 Klutschau (Klucz)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlutschau · · · Klucz
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1895

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4265, b.p. (1895); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KLUTSCH[[AU +]] || KREIS | GR: STREHLI[[TZ.]]

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu klucz

Publikacje: opis Wilpert IV.37, ryc. Wilpert nr 122; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1633