Startseite » 1638 Kroschnitz (Krośnica)

1638 Kroschnitz (Krośnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKroschnitz · · · Krośnica
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1891

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn 114, b.p. (1891)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KROSCHNITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu kaplica

Publikacje: opis Wilpert IV.38, ryc. Wilpert nr 134; P. Smykała, R. Kublik, PW 1