Startseite » 165 Wielmirzowitz (Wielmierzowice) I

165 Wielmirzowitz (Wielmierzowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWielmirzowitz · · · Wielmierzowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1843

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Leśnicy, sygn. 421, s. 187 (1843)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WIELMIRSZOWITZ || COSLER KR. (pod napisem ornament ozdobny)

Opis pola pieczęci: drwal przy pracy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 165