Startseite » 1651 Niewke (Niwki)

1651 Niewke (Niwki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiewke · · · Niwki
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: przed 1900

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4404, b.p. (1900, 1914); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE NIEWKE + || KREIS | GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu grabie w słup, za nimi skrzyżowane kosa z cepem

Publikacje: opis Wilpert IV.48