Startseite » 1656 Oberwitz (Obrowiec) II

1656 Oberwitz (Obrowiec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOberwitz · · · Obrowiec
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: 1845

Chronologia odcisku: 1817 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 2195, s. 63 (1845)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} OBERWITZ · GEMEIN SIG: || GR STREHLITZ: | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} łabędź zwrócony w prawo

Publikacje: opis Wilpert IV.50 Uwagi: 1817 – zmiana powiatu z prudnickiego na strzelecki