Startseite » 1666 Ottmütz (Otmice)

1666 Ottmütz (Otmice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOttmütz · · · Otmice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4381, b.p. (1875); SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 146, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE OTTMÜTZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop w kapeluszu trzymający w prawej ręce cep, w lewej sierp

Publikacje: opis Wilpert IV.55, ryc. Wilpert nr 112