Startseite » 167 Witoslawitz (Witosławice) I

167 Witoslawitz (Witosławice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWitoslawitz · · · Witosławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale


Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1927

Wymiary odcisku: 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1823, s. 231 (1875)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE WITOSLAWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu skrzyżowane kosa i grabie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 167