Startseite » 1676 Roswadze (Rozwadza) III

1676 Roswadze (Rozwadza) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRoswadze · · · Rozwadza
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – do 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn 141, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE ROSWADZE + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu wspięty lew zwrócony w prawo z kosą w łapach, po lewej piła

Publikacje: opis Wilpert IV.64, ryc. Wilpert nr 118