Startseite » 1678 Salesche (Zalesie Śląskie)

1678 Salesche (Zalesie Śląskie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSalesche · · · Zalesie Śląskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1913

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 64915, b.p. (1925); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 132, s. 58 (1913)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SALESCHE || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: kościół po prawej, po lewej stojący przed nim chłop

Publikacje: opis Wilpert IV.66, ryc. Wilpert nr 127; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 462

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1937 r. (APOp, RO, sygn. 69616, b.p.)