Startseite » 169 Wronin (Wronin) I

169 Wronin (Wronin) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWronin · · · Wronin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale, Redendes Siegel

 

Datacja odcisku: 1823

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 1711, s. 56 (1823), sygn. 4170, s. 53 (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WRONIN GEM: SIGEL || IN · COSLER | CREIS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim cztery ptaki

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 169