Startseite » 1693 Stubendorf (Izbicko)

1693 Stubendorf (Izbicko)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStubendorf · · · Izbicko
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1872

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: (1924); APOp, RO, Wydział II, sygn. 782, b.p. (1862), sygn. 4381, b.p. (1872, 1873) (przed 1911); APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE STUBENDORF + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu głowa dzika skierowana w lewo

Publikacje: opis Wilpert IV.79, ryc. Wilpert nr 86

Uwagi: dzik z tarczy herbowej właściciela wsi, hrabiego von Strachwitz