Startseite » 1695 Sucholohna (Suche Łany)

1695 Sucholohna (Suche Łany)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSucholohna · · · Suche Łany
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1876

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4389, b.p. (1867, 1876, 1877, 1880, 1884, 1887); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SUCHOLOHNA || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: dwóch chłopów w kapeluszach, stojący po prawej w lewej ręce trzyma sierp, stojący po lewej w prawej ręce trzyma łopatę, w lewej cep

Publikacje: opis Wilpert nr 81, ryc. Wilpert nr 115