Startseite » 1710 Komeise (Chomiąża) IV

1710 Komeise (Chomiąża) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKomeise · · · Chomiąża
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1922

Chronologia odcisku: 1922

Wymiary odcisku: 27 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. W. I 11244, s. 164 (1922)

Typologia wizerunku: inne formy zatrudnienia ludności

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KOMEISE * AMTSIEGEL DER GEMEINDE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu rybak z koszem na ryby

Publikacje: –