Startseite » 1711 Colonnowska, Kolonnowska (Kolonowskie) III

1711 Colonnowska, Kolonnowska (Kolonowskie) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćColonnowska, Kolonnowska · · · Kolonowskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Typologia wizerunku: inne zajęcia ludności

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KOLONNOWSKA || KREIS // GR. – STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} z prawej świerk, z lewej kuźnica

Publikacje: –