Startseite » 1712 Colonnowska, Kolonnowska, Grafenweiler (Kolonowskie) IV

1712 Colonnowska, Kolonnowska, Grafenweiler (Kolonowskie) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćColonnowska, Grafenweiler, Kolonnowska · · · Kolonowskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936-1945

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 76107, b.p. (1939)

Typologia wizerunku: inne zajęcia ludności

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GRAFENWEILER || KREIS // GR. – STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} z prawej świerk, z lewej kuźnica

Publikacje: –