Startseite » 1716 Deschowitz (Zdzieszowice) III

1716 Deschowitz (Zdzieszowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeschowitz · · · Zdzieszowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Rustikale, Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1933-1936

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 54700, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} (pierścień) GEMEINDE DESCHOWITZ (pierścień) || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop zboża, nad nim oko Opatrzności Publikacje: –