Startseite » 1726 Salesche (Zalesie Śląskie) II

1726 Salesche (Zalesie Śląskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSalesche · · · Zalesie Śląskie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1936-1945

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 69616, b.p. (1937)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GROSS WALDEN || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: kościół po prawej, po lewej stojący (klęczący?) przed nim chłop

Publikacje: –

Schlagwörter: