Startseite » 1729 Cziasnau, Teichwalde (Ciasna)

1729 Cziasnau, Teichwalde (Ciasna)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCziasnau, Teichwalde · · · Ciasna
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936-1941

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde Teichwalde* || Kreis Guttentag

Opis pola pieczęci: trzy wysokie drzewa wyrastające z murawy, nad każdym z nich pięcioramienna gwiazdka

Publikacje: –